T-Connect Website

Fleet Telematics Service

FTS คือ ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า

FTS สามารถสนับสนุนการบริหารธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพ 3 ด้าน คือ

เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณบริหารรถยนต์ได้ง่ายและเต็มประสิทธิภาพ ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า ให้การจัดการและการดำเนินธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า ด้วย 5 ฟังก์ชัน ดังนี้

หน้าควบคุม
ทราบถึงสถานะของรถยนต์และคนขับ

 • แสดงสถานะในปัจจุบันของรถยนต์ทั้งหมดให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
 • แสดงสถานะรถยนต์ตามช่วงเวลาใน 1 วันที่ผ่านมา
 • จัดลำดับผู้ขับรถ หรือรถยนต์ ตามพฤติกรรมการขับขี่

ตรวจพิกัดรถ
ติดตามตำแหน่งและสถานะรถยนต์แบบ Real Time

 • แสดงสถานะล่าสุดของรถยนต์แต่ละคันบนแผนที่
 • แสดงการแจ้งเตือนทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนด เช่น ขับเร็วเกินกำหนด หรือขับต่อเนื่องเกินระยะเวลาที่กำหนด

ดูย้อนหลัง
ค้นหาประวัติและเส้นทางการเดินรถ

 • แสดงเส้นทางการเดินรถของรถยนต์ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • แสดงข้อมูลย้อนหลังพร้อมเรือนไมล์ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย

รายงาน
เพื่อใช้ประเมินผลและพัฒนาธุรกิจ

ตัวอย่างรายงาน
- รายงานพฤติกรรมการขับขี่ - รายงานการควบคุมการบริโภคน้ำมัน
- รายงานประจำวัน - รายงานการซ่อมบำรุง
- รายงานการเดินทาง

รายงานการซ่อมบำรุง
เตือนให้ซ่อมบำรุงรถยนต์อย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งาน

 • แจ้งเตือนรถยนต์ที่ถึงกำหนดต้องเข้ารับการบำรุงรักษา
  • - ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด
  • - อะไหล่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน (ลูกค้าสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง)
ดาวน์โหลดใบสมัครใช้บริการ -> คลิก